KORPA (0)

 

NAZAD

Kategorija: sredstva-za-zastitu-bilja

Monosan herbi 1 L


monosan-herbi-1L

CENA: 529.00 din.

Odaberi količinu


Aktivna materija: 2,4-D DMA (558 g/l) Primena: -Strna žita (izuzev ovsa):u količini 1,5 - 2,5 l/ha, od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) -Merkantilni i silažni kukuruz (bez poduseva):u količini 1,5 - 2,5 l/ha, kada kukuruz ima razvijenih 3-5 listova (kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova) -Livade i pašnjaci (bez leguminoza):u količini 2,5 – 3 l/ha, u vreme intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) i korova ili posle prvog otkosa DELOVANJE: 2,4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Takođe, poznato je da u malim količinama 2,4–D deluje kao regulator rasta ćelija. MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Talisman. NAPOMENA: Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke, izuzev strnih žita i kukuruza. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. Tretirati po suvom, umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom. Izračunaj potrebnu dozu Mehanizam i način delovanja a.m.: Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom, a u manjoj meri i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): 28-livade, pašnjaci; OVP-pšenica, ječam, raž, kukuruz. HRAC klasifikacija a.m.: Grupa O 2,4-D (2,4-D) 2,4-D-dimetilamino so (2,4-D dimethylammonium) 2,4-D-etilheksil estar (2,4-D ethylhexil) Organska: Ne Napomena: - Ne sme se primenjivati u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa. - Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu stoke. - Tretiranje se vrši po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, kada su dnevne temperature između 5-250C i ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. - MBT: jednom.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

BOGATIĆ

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS