NAZAD

Kategorija: sredstva-za-zastitu-bilja

Bifenikus 50 ml


bifenikus-50-ml

CENA: 690 din.

Odaberi količinu


Aktivna materija: 
Bifentrin 100 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:
- jabuka: suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);
- vinova loza: suzbijanje akarinozne grinje (Calepitrimerus vitis) u konc. 0,04-0,05% (4-5 ml/10 l vode) tretiranjem u proleće, u vreme listanja i obrazovanja lastara (faze 11-19 BBCH-skale), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);
- paradajz, krastavac, pasulj: suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u kol. 0,2-0,5 l/ha (2-5 ml/100 m²) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²);
- ukrasno bilje: suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u kol. 0,2-0,5 l/ha (2-5 ml/100 m²) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na lišću, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).
- jabuka: suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja leptira uhvaćenih feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica, lisnih vaši (Aphis pomi, Disaphis devecta, Dysaphis plantaginea) u konc. 0,02% (2 ml/10 l vode) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), minera prozirnih mina (Lithocoletis corylifolella) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);
- kruška: suzbijanje minera okruglih mina (Leucoptera scitella), minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella) u konc. 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina), lisne vaši jabuke (Aphis pomi) u konc. 0,02% (2 ml/10 l vode) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u konc. 0,05% (5 ml/10 l vode) tretiranjem u proleće na početku piljenja larvi, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);
- vinova loza: suzbijanje prve ili druge generacije žutog grozdovog smotavca (Eupoecillia ambiguella) i sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u konc. 0,02- 0,05% (2-5 ml/10 l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja leptira uhvaćenih feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);
- voće: suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u konc. 0,03% (3 ml/10 l vode) tretiranjem pri pojavi prvih gusenica, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²);
- strna žita: suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u kol. 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/100 m²) tretiranjem pri pojavi larvi trećeg stupnja razvoja, lisne vaši (Sitobion avenae, Diuraphis graminis, Rhopalosiphum maydis, Schizaphis graminium) u kol. 0,075 l/ha (0,75<

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS