NAZAD

Kategorija: sredstva-za-zastitu-bilja

ALVERDE 50ml


alverde-50-ml

CENA: 635 din.

Odaberi količinu


Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2-0,25 l/ha (2-2,5 ml/100 m²).
Vreme primene: primenjuje se u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi (L1-3).

KUPUS: za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²).
Vreme primene: primenjuje se u vreme pojave prvih gusenica.

Mogućnost druge primene

Alverde® 240 SC koristi se za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), kupusne sovice (Mamestra brassicae), gama sovice (Autographa gamma) u količini od 100 ml/100 l vode ako se gusenice hrane lišćem, a 150-200 ml/100 l vode ako se gusenice ubušuju, sa napomenom da je maksimalna količina primene 1 l/ha.
U alternaciji sa insekticidima različitih mehanizama delovanja, koristi se u programima suzbijanja lisnog minera paradajza (Tuta absoluta). Kao i kod drugih insekata koji se ubušuju, količina primene je 150-200 ml/100 l vode.
Alverde® 240 SC može se koristiti za suzbijanje različitih insekata kao što su gubar, dudovac, žutotrba i dr. u količini 0,2-0,25 l/ha

Metaflumizon, aktivna materija preparata Alverde® 240 SC, spada u „proinsekticide“, odnosno postaje insekticid tek kada ga insekti unesu u crevni trakt. Insekticid postaje samo kod onih insekata čiji je crevni trakt alkalne reakcije. Prilikom unošenja preparata insekti prestaju da se hrane i oštećuju biljku („anti-feeding“ efekat). Manje količine preparata koriste se kod insekata koji se hrane listom, a veće za insekte koji se ubušuju i koji moraju uneti veću količinu preparata pre ubušivanja.

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS