KORPA (0)

 

NAZAD

Kategorija: sredstva-za-zastitu-bilja

ALIJANSA 1kg


alijansa-1kg

CENA: 2740.00 din.

Odaberi količinu


Aktivna materija: MANKOZEB+ METALAKSIL-M

PRIMENA:

Preparat Alijansa je sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u:


Usevu krompira i paradajza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zaražavanje ili u vreme pojave prvih simptoma, pri količini primene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).

Zasadu vinove loze: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem tokom vegetacije ( 13-81 faze BBCH skale), pre sticanja uslova za širenje bolesti , pri količini primene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).

Zasadu maline: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora fragariae var. rubi), tretiranjem preventivno, početkom vegetacije ili najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja (faze 10-71 VVSN skale), pri količini primene 65g/10l/10m reda (6,5 g/l/m reda).

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) u vinogradima; 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) u zasadu krompira i paradajza;

Zalivanje zemljišta 20-30 cm od sredine reda, obostrano uz utrošak vode 1 l/m reda u zasadu maline.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: tri puta.
Maksimalno zaštitno dejstvo preparata je 14 dana, dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana, a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana.

Preparat se ne sme primenjivati u staklenicima i plastenicima.

 MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

Preparat se može mešati sa drugim preparatima, ali uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

Preparat se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Takođe se ne sme mešati sa preparatima na bazi sumpora kod poslednjeg tretiranja u vinovoj lozi, jer se znatno produžava perzistentnost ditiokarbamatnih fungicida.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom i načinom primene za malinu, 21 dan za krompir i paradajz,
28 dana za stone sorte grožđa, 42 dana za vinske sorte grožđa.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju, i zaštićenom prostoru): 1 dan

 

Brendovi

 

 

RS AGRAR GROUP 2013

 

Bulevar Mihaila Pupina 10 i, Beograd

Novi Beograd

T: 022/480-417;

T: 480-412;

T: 062/770-654

Bespl. poziv: 0800 200 222

 

 

Novosti

 

Tražimo poslovne prostore u sledećim mestima:

NOVI SAD

BOGATIĆ

PANČEVO

LAĆARAK

PETROVARADIN

BEOGRADSKE PIJACE

IRIG

SREMSKI KARLOVCI

BARAJEVO

SREMSKA KAMENICA

VRČIN

 

Za sve dodatne informacije pozovite sledeće telefone:

022/480-417; 022/480-412;

Pratite nas


DESIGN | TEKOMS